Zwroty i reklamacje

Zwroty – odstąpienie od umowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami możesz odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w ciągu 14 dni od dnia, w którym nasz Klient wszedł w fizyczne posiadanie towarów.

Procedura

Aby skorzystać z przysługującego prawa, musisz nas poinformować w drodze jednoznacznego oświadczenia. W tym celu Klient musi wysłać zgłoszenie: e-mailem na adres kontakt@hookd.pl

Zwrot towaru

Klient jest zobowiązany odesłać lub dostarczyć towar na swój koszt bez zbędnej zwłoki. Produkt należy odesłać w odpowiednim opakowaniu, zabezpieczającym przed uszkodzeniami fizycznymi.. W celu ułatwienia identyfikacji powodu zwrotu zalecamy dołączyć do przesyłki kopię oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

Zwracany towar należy przesłać na adres ADRES z dopiskiem „Zwrot towaru”.
Formularz zwrotu można pobrać tutaj.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym wartość produktu oraz naliczony w ramach zamówienia koszt dostawy do Klienta. Płatności powinny zostać zwrócone przez sprzedawcę w taki sam sposób, jakiego wcześniej użył kupujący, chyba że wyraził on zgodę na inną formę zwrotu wpłaconych środków. Zwrot należności powinien nastąpić w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o decyzji dotyczącej odstąpienia od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Wartość zakupionego towaru zostanie zwrócona:

przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta (w ciągu 10 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotu towaru, bez dodatkowych opłat)
lub przekazem pocztowym pod adres wskazany przez Klienta (w ciągu 10 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotu towaru, bez dodatkowych opłat).
Faktura korygująca zostanie wystawiona w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotu towaru.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@hookd.pl

Reklamacje

Procedura

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku otrzymania towaru uszkodzonego, wadliwego, niekompletnego, niezgodnego w jakimkolwiek aspekcie z ofertą sprzedaży, stwierdzenia braku danej pozycji zamówienia i in. Klient ma prawo złożyć reklamację w dowolnej formie, jednak w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego proponujemy przesłanie zgłoszenia drogą pisemną oraz dołączenie wszelkiej posiadanej dokumentacji (zdjęcia, itd.). W zgłoszeniu należy umieścić informację na temat oczekiwań, tj.: naprawa, wymiana towaru na nowy, obniżenie ceny, zwrot należności i in. oraz dokładny opis przyczyny jej złożenia.  Każda forma złożenia reklamacji jest respektowana przez sprzedawcę – klient może wysłać zgłoszenie e-mailem na adres kontakt@hookd.pl

Dział Zwrotów i Reklamacji ustosunkuje się do zgłoszenia klienta w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji. Po przekroczeniu tego terminu żądania klienta uznaje się za uzasadnione.